Επικοινωνία

Βαρδαβάς

Οπτικός Οίκος

Διεύθυνση: 

Ακαδημίας 18,

Αθήνα, 10671

Τηλέφωνα / Fax: 
210-3611211 , 210-3609191

Email: vardavas@poliestiaka.gr

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Τετάρτη :
9:30 – 15:30

Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή :
9:30 – 20:30

Σάββατο :
9:30 – 16:00

Διαύγεια

Οφθαλμολογικό Κέντρο

Διεύθυνση:

Ακαδημίας 16 (4ος όροφος),

Αθήνα, 10671

Τηλέφωνα / Fax: 
210-3611211 , 210-3609191

Email: info@diavgia.eu

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Τετάρτη :                      10:30 – 14:00

Τρίτη – Πέμπτη  – Παρασκευή :  10:30 – 14:00 & 17:30 – 20:00

Σάββατο :                                          10:30 – 14:00

Επικοινωνία