Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία «οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη».

Ο Οπτικός Οίκος Βαρδαβάς δεν είναι απλώς μία εμπορική επιχείρηση της οποίας ο μοναδικός στόχος είναι το κέρδος. Αντιθέτως, πέρα από το οικονομικό κομμάτι και πίσω από την προσωπική εξυπηρέτηση, τους ακριβείς οφθαλμολογικούς ελέγχους και τα επιλεγμένα προϊόντα μας κρύβονται ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπό και τη μοναδικότητα του καθενός, η ηθική και το ενδιαφέρον μας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Θεωρούμε ότι έχουμε σοβαρή ευθύνη καθώς επίσης τη διάθεση και την υπομονή να συμβάλλουμε κι εμείς στην ιδέα του εθελοντισμού με τον τρόπο μας. Γιατί ακόμα και το παραμικρό «λιθαράκι» προσπάθειας μπορεί να κάνει τη διαφορά σε εσάς, σε εμάς, στο περιβάλλον και στην κοινωνία μας γενικότερα.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας στην ενότητα Νέα – Άρθρα.